Raamatud

Robert Monroe’d võib pidada kehaväliste kogemuste „maadeavastajaks“. Oma viimases raamatus „Ülim rännak“ jätkab ta nende alade kaardistamist, mis väljuvad füüsilise maailma piiridest.
Ta pakub meile välja nn riikidevahelise kaardi – teekonna, mis ootab meid ees, kui jätame maha oma füüsilise keha. Robert Monroe suudab seda, kuna ta on ise selle tee läbi käinud, ja kirjeldab seda mitte ainuüksi uskumuste, vaid omaenda teadmiste ja kogemuste põhjal. Ta kõneleb meile paljust huvitavast, muu hulgas nägemusest inimese meele kihtide kohta ning pakub psühholoogia vallas välja mitmeid praktilisi lähenemisi.
Raamat sisaldab ka kokkuvõtlikku infot praeguseni toimiva Monroe Instituudi ajaloo ja tegevuse kohta.
Raamat on järg ja ühtlasi viimane osa triloogiast, millest on juba ilmunud „Kehavälised rännakud“ ja „Kauged rännakud“.

Robert A. Monroe / Kauged rännakud (ilmus 2021 mais)

Oma teises raamatus räägib autor oma uskumatutest aja- ja ruumivälistest rännakutest. Toetudes kümmekonna aasta pikkusele uuringule psühholoogia ja psüühika vallas, esitleb ta uut ja põnevat teekonda, et avastada füüsilise universumi (maailma?) üleseid kogemusi. See raamat pakub avaramat lähenemist teadvuse olemusele ja meeleliste kogemuste lõpmatuna tunduvatele võimalustele, sellele, mis peitub inimeseks olemises.

Robert A. Monroe / Kehavälised rännakud (ilmus 2020 mais)

R. Monroe on olnud kehaväliste kogemuste uurimise esirinnas. See raamat on tema esimene, millele järgneb veel “Kauged rännakud” ja “ Viimane rännak”. Raamatust on saanud selles vallas klassika. Autor pani aluse rahvusvaheliselt tuntud Monroe instituudile, mis on saanud kuulsaks uuringutega helilainete eri vormide mõjust inimesele.

Titus Burckhardt / Sakraalne kunst idas ja läänes (ilmus 2020)

Autor avab sakraalse kunsti tähenduse ja vaimse kasutuse selle sümboolse sisu vahendusel ning metafüüsilistele põhimõtetele tuginedes viie religiooni – kristluse, islami, hinduismi, budismi ja taoismi puhul. Need suured traditsioonid on paremini mõistetavad lähtudes vaimsest, igavikulisest tasandist.

Religioone on palju, nad on erinevad ja õiged, olles üleloomulikul tasandil ühe terviku osad. Sakraalne kunst sümboliseerib igavikku ja tema ülesanne on mõjuda inimesele äratavalt. Üks õnnelik olemise tingimusi on mõista igavikulist. 

Simo Santeri Virtanen / Helilinnu saladused (ilmus 2020)

See on müstiline reisikiri sisemistest ja välimistest rännakutest. Autor on olnud kaua teekonnal läbi loomishelide, kosmose ja tähelaste reviiride. See kõik on nagu ulme, aga nii päris! Üheskoos loome kokku suure Terviku. Individualistidest saab ühiskond ja ühiskonnast kollektiiv. Oleme jõudnud oma teadvuses sinnamaale, kus on võimalik kogeda Ühtsust läbi Armastuse. Unustame loosungid ja lähme seiklema!